eShop sipka Solid Team sipka Elektro v praxi 4

Elektro v praxi 4

nahled

Výrobce: Solid Team
Kategorie: .Publikace

Cena bez DPH: 167,- Kč
Cena s DPH: 192,- Kč

Popis

V této publikaci je zpracována problematika dopravy: 

1) Zákon o drahách a doprovodné vyhlášky 
2) Řád určených technických zařízení
3) Řád pro zdravotní způsobilost osob. Odborná způsobilost osob.
4) Dopravní řád drah
5) Stavební a technický řád drah 
6) Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení žel. drah 
7) Trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
8) Označovaní a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních
9) Napájecí stanice českých drah
10) Kolejová vozidla 
11) Kolejová vozidla tažená
12) Vozidla městké dopravy
13) Zabezpečovací zařízení na drahách
14
) Sdělovací zařízení na drahách
15) Železniční sdělovací zařízení
16) Bez
pečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení 
17) Soubor základních testových otázek


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi