eShop sipka Solid Team sipka Elektro v praxi 5

Elektro v praxi 5

nahled

Výrobce: Solid Team
Kategorie: .Publikace

Cena bez DPH: 150,- Kč
Cena s DPH: 172,50,- Kč

Popis

V této publikaci jsou zpracovány elektrické nářadí a spotřebiče:

1) Technické požadavky na výrobky - zákon 22/97 + NV 17 a 18/2003 Sb.
2) Zákon o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku - zák.59/1998 Sb. v plat. znění
3)
Zákon o metrologii – zák. 505/1990 v platném znění, vyhl. 262, 263, 264/2000 Sb.
4) Zákoník práce a zákon o dalších požadavcích na bezpečnost - zákon 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
5)
Revize elektrických zařízení a instalací - ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-6
6)
Úvod k problematice revizí nářadí a spotřebičů
7) Revize a kontroly elektrických spotřebičů - ČSN 33 1600 ed.2 
8) Bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních - ČSN 34 3100, ČSN EN 50110
9) Princip zapojení pro jednotlivá měření
10) Požadavky na měřící přístroje - ČSN EN 61557
11) Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů - ČSN EN 62353
12) Možné řešení dokladů o revizích

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi