eShop sipka Solid Team sipka Elektro v praxi 7

Elektro v praxi 7

nahled

Výrobce: Solid Team
Kategorie: .Publikace

Cena bez DPH: 166,60,- Kč
Cena s DPH: 191,60,- Kč

Popis

V této publikaci jsou zpracovány svářečky, stroje, výtahy, zdvihací zařízení, mobilní buňky a další: 

1) Zásady práce s předpisy a normami pro strojní zařízení ( Zákoník práce, NV 101/2005 Sb., zákon 22/1997 Sb. vplatném znění, ČSN EN 414, apod.)
2) Elektrická zařízení pracovních strojů  ( ČSN EN 60204-1 ed.2 )
    Pracovní stroje vyrobené před rokem 1995 ( ČSN 33 2200)
3) Elektrická zařízení zdvihacích strojů ( ČSN EN 60204-32 ed.2, ČSN 33 2550)
4) Zdvihací zařízení vyrobená před rokem 1995 ( ČSN 33 2550, ČSN 341640)
5) Svařovací stroje – zařízení pro obloukové svařování ( ČSN 05 2010, ČSN EN 60974-1,-11,-12, ČSN 05 2209, ČSN EN 50063, ČSN 05 2205, ČSN 05 2309, ČSN 60974-4 ed.2 apod.)
6)  Elektrická zařízení výtahů  ( ČSN 33 2570, ČSN EN 81-1,-2,-3, ČSN EN 12159, ČSN 27 4007, ČSN 27 4009 a další)
7)  Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na výtahy ( nař. vlády 27/2003 Sb. v platném znění)
8) Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (nař. vlády 378/2001 Sb.)
9) Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (nař. vlády 176/2008 Sb.)
10) Zdrojová soustrojí
11) Mobilní nebo transportovatelné buňky
12) Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi