eShop sipka Metrel sipka Eurotest EASI SE

Eurotest EASI SE

nahled

Výrobce: Metrel
Kategorie: Multifunkční přístroje

Cena bez DPH: 22650,- Kč
Cena s DPH: 27406,50,- Kč

Popis

Funkce a vlastnosti přístroje:


Měření spojitosti
Zkratový proud při měření spojitosti je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestEASI v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem asi 7 mA.

Měření izolačních odporů

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, PRCD, PRCD-K, PRCD-S standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a samozřejmě i dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestEASI má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů
Měří se tříbodovou metodou.

Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuEASI lze uložit až 1800 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink Pro který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink Pro vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu. Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Další vlastnosti
- AUTO SEQUENCE - automaticky provádí předdefinované měřicí postupy (AUTO TT, AUTO TN rcd, AUTO TN)
- EurotestEASI má české menu.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC, k přístroji lze připojit externí Bluetooth dongle.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Aplikace EuroLink Android (volitelné příslušenství).
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky:

 §                      Přístroj EurotestEASI MI 3100 SE

§                      Kabel pro měření v síťových zásuvkách

§                      Univerzální měřicí kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek

§                      Krokosvorka: 1 ks černá, 1 ks modrá, 1 ks zelená

§                      Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený

§                      NiMH akumulátor, 6 ks

§                      Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů

§                      Kabel RS 232 / PS 2

§                      kabel USB

§                      Program EuroLink Pro

§                      Brašna na přenášení přístroje a příslušenství

§                      Řemen pro zavěšení přístroje na krk

§                      CD s českou dokumentací 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi