eShop sipka IN - EL spol. s r.o., Praha sipka Sv.98 Proudové chrániče

Sv.98 Proudové chrániče

nahled

Výrobce: IN - EL spol. s r.o., Praha
Kategorie: .Publikace

Cena bez DPH: 180,- Kč
Cena s DPH: 207,- Kč

Popis

SV. 98   Proudové chrániče 

(třetí - aktualizované vydání, rok 2015)

Ing. František Štěpán

Obsah

1. OBLASTI POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

2. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA

3. TYPY A CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
3.1 Princip funkce proudového chrániče
3.1.1 Základní konstrukční části proudového chrániče
3.2 Typy a konstrukce proudových chráničů
3.2.1 Proudové chrániče (RCD)
3.2.2 Proudové chrániče bez nadproudové ochrany (RCCB)
3.2.3 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO)
3.2.4 Proudové chrániče pro pohyblivou montáž (PRCD)
3.2.5 Proudové chrániče pro zabudování do instalační krabice (SRCD)
3.2.6 Hlídače reziduálního proudu (RCM)
3.2.7 Jistič zahrnující proudový chránič (CBR)
3.2.8 Stavebnicové proudové chrániče (MRCD)
3.3 Hlavní parametry proudových chráničů
3.4 Závislost na napájecím napětí
3.4.1 Proudové chrániče funkčně nezávislé na napájecím napětí
3.4.2 Proudové chrániče funkčně závislé na napájecím napětí
3.5 Zkušební zařízení (TEST)
3.6 Počet pólů
3.7 Odolnost proti zkratu a přetížení
3.8 Citlivost na různé druhy reziduálních proudů
3.9 Časová závislost vypnutí (vypínací charakteristiky)
3.10 Ochrana proti vnějším vlivům
3.11 Frekvence
3.12 Teplota okolního vzduchu
3.13 Značení
3.14 Proudové chrániče s vícenásobným nastavením
3.15 Provozní napětí
3.16 Požadavky předmětových norem na proudové chrániče

4. STUPŇOVÁNÍ OCHRAN A KVALIFIKACE OSOB


5. OCHRANA PŘI PORUŠE
5.1 Ochrana v sítích TT
5.2 Ochrana v sítích TN
5.2.1 Dotyková napětí při poruše
5.2.2 Rozdělení vodičů PE a N
5.2.3 Odpínání středního vodiče
5.3 Ochrana v sítích IT

6. DOPLŇKOVÁ OCHRANA S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

7. OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU
7.1 Ochrana před plazivými proudy
7.2 Ochrana proti sériovému oblouku

8. SELEKTIVITA A NEPŘERUŠOVANÉ NAPÁJENÍ
8.1 Selektivita proudových chráničů
8.2 Samočinné a dálkové zapnutí

9. HRANICE POUŽITELNOSTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
9.1 Zkrat mezi pracovními vodiči
9.2 Ochrana před požáry v případech vzniku oblouku mezi pracovními vodiči
9.3 Trvale unikající proudy
9.4 Přerušení vodiče PEN před proudovým chráničem
9.5 Vnější vlivy a nevhodné krytí
9.6 Odolnost proti rázovému proudu

10. PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST A PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ
10.1 Pravidelné testování

11. MĚŘENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PŘI REVIZÍCH
11.1 Ověření charakteristik proudových chráničů
11.2 Příklad postupu ověřování proudových chráničů
11.2.1 Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů
11.2.2 Ověření proudových chráničů se zpožděnou vypínací charakteristikou (typ S, G aj.)
11.2.3 Ověření chráničů typů AC, A a B citlivých na různé druhy reziduálních proudů
11.2.4 Měření impedance smyčky poruchového proudu
11.2.5 Ověření funkce kontrolního tlačítka
11.3 Měření speciálních typů
11.4 Měřicí přístroje
11.5 Lhůty pravidelných revizí

12. ZAPOJENÍ V INSTALACÍCH
12.1 Neúplný počet pracovních vodičů a nerovnoměrná zátěž
12.2 Sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem
12.3 Koordinace se svodiči přepětí (EMC)
12.4 Použití proudových chráničů typů AC, A a B
12.4.1 Oblasti použití chráničů typu AC a A
12.4.2 Oblasti použití chráničů typu B
12.4.3 Proudové chrániče v obvodech s frekvenčními měniči
12.4.4 Unikající proudy při vyšších frekvencích

13. NEŽÁDOUCÍ VYPÍNÁNÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
13.1 Chyby v zapojení
13.2 Trvalé unikající proudy
13.3 Rázové proudy v pracovních vodičích
14. POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ V JEDNOÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍCH A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH


PŘÍLOHY
Příloha I Druhy sítí TN, TT a IT
Příloha II Zkratky
Příloha III Schématické značky
Příloha IV Příklad postupů ověřování proudových chráničů podle ČSN 33 2000-6

 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi