Služby sipka Plánované akce sipka Odborný seminář UTZ

Odborný seminář UTZ

 ODBORNÉ SEMINÁŘE V DOPRAVĚ

Jste vedoucí pracovník UTZ? Revizní technik UTZ? Projektant? Nebo pracovník údržby UTZ? Zajímají Vás novinky z oboru dopravy – oblast elektro? Rádi by jste se setkali  s Vašimi kolegy či osobnostmi v elektrotechnice?

            Pak Vám můžeme nabídnout odborné semináře v oblasti doravy, které jsou zaměřeny na novinky v oblasti elektro. Semináře jsou zaměřena do těchto profesních oblastí: silnoproud, pevná trakční zařízení, kolejová vozidla, sdělovací a zabezpečovací zařízení, horská dopravní zařízení (lanové dráhy, lyžařské vleky) a další. 


         Cílem těchto třídenních seminářů pro pracovníky UTZ jsou informace o nových zákonech, technických normách, změnách v právních předpisech z oblasti elektrotechniky. Řízené diskuse jednotlivých odborných skupin. Výměna zkušeností.

  

 

 

  30. Odborný seminář UTZ

 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

                     

                      4 - 6. června 2018

Horský hotel  „Sepetná“
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
GPS souřadnice:

49°32'44.697"N, 18°24'14.86"E

 

 

Náplň semináře:

1) Přehled a rozbor nových i připravovaných norem v oblasti UTZ a VTZ elektro.
Ing. Bohuslav Kramerius člen komise TNK 22 ÚNMZ

2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – změny od ed. 2 
Ing.. Petr Létal, Ph.D. 

3) Aktuální změny v legislativě, poznatky z dozorové činnosti a zkoušek revizních techniků na DÚ Praha.

Ing. Pavel Švasta – Drážní úřad, Praha

4) Ochrana před bleskem v podmínkách železnice.
Ing. Jan Urbánek – SŽDC s.o., Oblastní ředitelství  Brno

5
) Kontroly, měření a revize SPD nainstalovaných na UTZ. 
Radoslav Rieger, HAKEL – Hradec Králové 

6) Změny v připojovacích podmínkách E.ON a ČEZ po revizi připojovacích podmínek. 
Ing. Petr Létal, Ph.D.

7) Rozvaděče nízkého napětí: legislativa a dokumen-tace dle ČSN EN 61439. Nové riziko popálení od elektrického oblouku.
Ing. Petr Polák a Pavel Škoch,
Rittal Czech, s.r.o.

8) Rozbor požadavků právních předpisů a ČSN v profesních skupinách, výměna zkušeností. 

Pověření zástupci profesních skupinPrůběh semináře:

 

4. 6. 2018      - ubytování, oběd    - 12.00 - 13.30 hod.

 

                      - presence               - 13.30 - 14.00 hod. 
                      - přednášky             - 14.00 - 17.30 hod.

 

                       - večeře                   - 18.00 - 18.30 hod. 

 

                       - odborná diskuse   - 19.00 - ? hod.

 

 

 

 

 

5. 6. 2018      -  snídaně                -  7.30 -  8.30 hod.

 

                      - přednášky             -  9.00 - 13.00 hod.

 

                     - oběd                     - 13.00 - 14.00 hod.

 

                      - řízená odborná diskuse,                                                      
                      odpolední program            - 15.00 - 18.00 hod.

 

                      -  večeře                 - 18.30 - 19.30 hod.

 

  -  odborná diskuse  - 20.00 - ? hod.

 

 

 

 

 

6. 6. 2018   - snídaně                   -  7.30 -  8.30 hod.

 

                   - přednášky               -  9.00 - 10.30 hod.

 

                   - profesní skupiny     - 10.45 - 11.30 hod.

 

                   -

konec semináře      -

11.30 hod.Vložné na seminář:    1996,50 Kč včetně  DPH

 

Bez DPH: 1.650 ,- Kč, DPH 21 % : 346,50 Kč


Celkem za pobyt :          2.140,- Kč  včetně  DPH

 

Ubytování se snídaní celý pobyt:    1.400,- Kč/osoba

 

Stravování celý pobyt:                       740,- Kč/osoba


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi