Služby sipka Školení sipka školení dle vyhl. 50/1978 Sb.

školení dle vyhl. 50/1978 Sb.

 

Nabízíme školení a zkoušky pro získání nebo obhájení § 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11 vyhlášky 50/1978 Sb. pro pracovníky všech profesí elektro s využitím učebních textů, souborů testových otázek, data-projektoru a videozáznamů. To vše v šestihodinovém bloku přednášek. Obsahem přednášek jsou zejména : právní předpisy, bezpečnost práce, ochrana před úrazem el.proudem, stroje, vodiče, sdělovače, ovladače, vedení, rozváděče, uzemnění a ochranné vodiče, el.ruční nářadí a spotřebiče, nevýbušná el.zařízení, elektroinstalace, hromosvody, energetika a další.Zkoušky se  skládají ze dvou částí – písemného testu a ústní zkoušky. Konají se většinou po uplynutí jednoho týdne od školení a to z důvodu dostatečné časové rezervy pro přípravu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení a zápis o zkoušce. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky ode dne vydání.

 

Pro organizace a firmy:       

Osnovu základního školení vyhlášky 50/1978 Sb. můžeme rozšířit o tématiku slaboproudu, hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů, projekce a konstrukce elektro, pracovních strojů atd….      Nabízíme Vám jednodenní školení + komisionelní zkoušku v sídle naší organizace - Holická 140/70, Olomouc nebo v sídle Vaší organizace. 

 

Pro jednotlivce : 

Nabízíme celodenní školení + komisionelní  zkoušku dle vyhlášených termínů viz. kalendář akcí

 

Rozdělení pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb.

 

Pracovník bez elektro vzdělání:

§ 3 seznámený může: obsluhovat el.zařízení na mn a nn, pracovat v blízkosti el.zařízení pod napětím při dodržovaní bezpečných vzdáleností

 

§ 4 poučený může :obsluhovat el.zařízení všech napětí, pracovat na el. zařízeních bez napětí, pracovat na el. zařízeních v blízkosti částí pod napětím do 20 cm pod dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmí, pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem, pracovat v blízkosti částí pod napětím pod dozorem při dodržení vzdáleností- musí  být prokazatelně poučeni provozovatelem (MPBP, pokyny k obsluze)  

 

Pracovník s elektrotechnickým vzděláním:

§5 pracovník znalý může: obsluhovat el.zařízení všech napětí, sama pracovat na el.zařízeních nn pod napětím a venku pod dozorem pracovníka s vyšší kvalifikací, sama pracovat na el.zařízení vn a vvn bez napětí, v blízkosti části pod napětím pod dohledem, pod dozorem na části pod napětím 

 

pracovník znalý s vyšší kvalifikací může: pracovat sám na el.zařízeních pod napětím, může vykonávat veškerou činnost – obsluhu a práci na el.zařízeních

 

§ 6 pro samostatnou činnost

§ 7 pro řízení činnosti

§ 8a pro řízení činnosti dodavatelským způsobem

§ 8b pro řízení provozu dodavatelským způsobem

§ 9 revizní technik

§ 10 a samostatné projektování

§ 10 b řízení projektování

§ 11 vědečtí pracovníci a učitelé 

K jednotlivým paragrafům lze volit nástavby:  

+ hromosvody                                                                   

+ vysoké napětí do 52 kV, do 110 kV   

+ výbuchy - objekty třídy B 

+ báňské   - objekty třídy C

 

                                                                             

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi