Služby sipka Školení sipka Školení nových RT E2A, E1A,....

Školení nových RT E2A, E1A,....

Přípravné  školení  ke zkouškám nových revizních techniků E2A, E1A , … 

Pro koho je kurz určen?
Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří chtějí provádět revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů apod.
Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání.
 

Jak se na zkoušky RT připravit?
Na zkoušky před komisí TI ČR se lze připravit prostřednictvím čtyřdenního kurzu zaměřeného na přípravu  revizních techniků ke zkouškám. (poznámka: pro stávající to může být vhodné opakování) 

Cíl kurzu: Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na RT E2A – revize el. zařízení s napětím do 1000V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchů. 

Náplň kurzu:
 1. Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv
 2. Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky
 3. Informace o zkouškách, požadavky TI ČR Praha
 4. Měřící přístroje používané při revizích – praktické předvedení, simulace poruchových stavů na zkušebním panelu, požadavky na kalibraci
 5. Rozbory testových otázek, odborné diskuse
 6. Konzultace a výměna zkušeností revizních techniků

 Termín přípravného kurzu ke zkouškám RT: 

Termíny jsou vyhlášeny dle přihlášených účastníků

(kontaktujte nás prosím mailem, že máte zájem o školení po dosažení cca 15 zájemců vyhlašujeme termín a obešleme vás)


Místo konání kurzu: 
Holická 140/70, Olomouc, 779 00 

Cena za kurz:        
6.000,- Kč bez 21% DPH
( 7.260,- Kč s DPH) 
Platbu provádějte před školením převodem na náš účet č. ČSOB 190955157/0300 pod var.s.: 241115, hotově v den školení nebo fakturou na základě písemné objednávky. NEPLAŤTE SLOŽENKOU ČESKÉ POŠTY !!!V ceně kurzu je i námi vydávaná publikace k přípravě.Lze zakoupit i další doporučenou literaturu přímo u nás. 

Doklady potřebné v prvním dnu kurzu:
Vlastní ČSN normy do kterých si budete dělat poznámky :

 

 1. ČSN 33 2000 – 4 - 41ed.2 + Z1, ČSN 33 2000 – 4 – 42, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000 – 5 - 51 ed.3, ČSN 33 1600 ed.2
 2. ČSN 33 2000 – 5 - 54, ČSN 33 2000 – 6, ČSN 33 1500 + Z1- 4
 3. ČSN EN 60439 - 1, ČSN EN 60439 - 3, ČSN EN 60439 - 4
 4. ČSN EN 60204 -1ed.2, ČSN 34 1390, ČSN 35 7030, ČSN EN 62305 - 1,2,3,4
 5. Pro část výbuchů:ČSN EN 60079–10 - 1, ČSN EN 60079-10 - 2, ČSN EN 60079 - 14 ed.3, ČSN EN 60079 – 17 ed. 3, ČSN EN 61241 - 10,14,17      
 6. Pro část vysokého napětí : ČSN 33 3201

 Pozn: Normy nejsou v ceně kurzu. Každý účastník používá své vlastní. Na uvedených www stránkách si lze objednat licenci pro náhled nebo tisk norem pro vlastní potřebu: www.unmz.cz 

B.     Originály dokladů:
1. osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
2. doklad o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka atd.)
3. platný doklad  o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
4. doklad o předepsané minimální praxi (dle stupně vzdělání a druhu požadovaného osvědčení v rozsahu vyhl. č. 50/1978 Sb.)
5. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok  


Zkoušky  revizních  techniků  E2/A

Zkouška na E2A se bude skládat z písemné a ústní části. Písemná část má pět testů o 15 otázkách ( 15 minut na vypracování každého, maximum chyb v jednom testu: 3)  

Zajištění ubytování:
Na základě Vašeho přání můžeme zajistit ubytování.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Přípravné školení ke zkouškám nových revizních techniků E2A,(E1A)

ve dnech .........................
P
ožadovaný rozsah osvědčení k revizím: prosím upřesněte
Ø       el. zařízení do 1000 V včetně hromosvodů ( třída A)   ANO - NE
Ø       nad 1000 V ( vysoké napětí)                                      ANO - NE
Ø       prostory s nebezpečím výbuchu ( třída B)               ANO - NE

Jméno a příjmení:…………………………………………..…………………………

Adresa, PSČ:…………………………………………………………......................

E-mail a telefon:…………………………………………………………………......

Poznámka:…………………………………………………..................................

Způsob úhrady školení:………….…………………………………………………

Ubytování:   ANO  -  NE

Datum: ……………………………..…..                                   

Podpis:………………………………………

Kontakt: Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Solid Team s.r.o., Holická 1410/70, Olomouc, 779 00
tel.: 585 243 683, 588 883 700
e-mail: komzakova@solidteam.cz.          

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi