Služby sipka Školení sipka školení RT E4A

školení RT E4A

 

Přípravné  školení  k provádění revizí spotřebičů a el. ruční nářadí

 

Pro koho je školení určeno?

Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří provádí revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí. Pro revizní techniky (E4), kteří chtějí prodloužit platnost svého stávajícího osvědčení, které má platnost na dobu pěti let od data vydání.  

 

Cíl školení:

Podrobná příprava pracovníků pro provádění revizí spotřebičů a ručního nářadí.

 

Termín přípravného kurzu ke zkouškám RT:

                                     14. března 2022     od 8.00 – 14:00 hod.

 

 Místo konání kurzu:  

                                    Velká učebna – Holická 140/70, Olomouc, 779 00

 

 Cena za kurz:     

                         2.100,- Kč bez 21% DPH     ( 2.541,- Kč s DPH)


Platbu za školení provádějte předem na náš účet č. ČSOB 190955157/0300 pod variabilním symbolem: 140322, hotově, kartou na místě v den školení nebo fakturou na základě písemné objednávky.

V ceně kurzu je občerstvení i námi vydávaná publikace ELEKTRO V PRAXI 5.díl – Spotřebiče. Lze u nás zakoupit i další doporučenou literaturu.

 

Zkoušky revizních techniků E4/A

Pokud bude zájem i o zkoušku před komisí TIČR, tak na kurzu budeme společně vyplňovat žádost o vydání osvědčení, kterou pošleme elektronicky Technické inspekci České republiky v den školení. Účastníci našich kurzů mají možnost skládat zkoušku v Olomouci. Zkouška má část písemnou a ústní. Písemná část má dva testy (15 minut na vyhodnocení každého) : A – právní předpisy , B - ochrana před úrazem. Předpokládaný termín zkoušek v Olomouci k tomuto školení je 7. dubna 2022.

 

Ke zkoušce u TIČR musíte doložit tyto doklady, což Vám bude i sděleno v jejich zvacím dopise ke zkoušce:

 

1. osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

2. platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. – nutná předepsaná výše praxe dle vzdělání)

3. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok

4. případně pokud máte, stávající osvědčení revizního technika.

Cena za zkoušku E4/A dle sazebníku TI ČR. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------%

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

 

Přípravné školení ke zkouškám revizních techniků E4A v termínu 14.03.2022

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………..…………………...

Adresa, PSČ:………………………………………………………………………………………………

E-mail a telefon:………………………………………………………………………………………..…..

Datum ukončení platnosti stávajícího osvědčení: ………………………………………

Způsob úhrady školení:………….……………………………………………………………………………….

Fakturační údaje: (název, adresa, PSČ)

…………………………………………………………………………………………………...

IČ: ………………………………………  DIČ: ………………………………

Datum: ……………………………..…..                                                   

Podpis:……………………………………….

Kontakt: Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na adresu: Solid Team s.r.o., Holická 140/70, Olomouc, 779 00 nebo na e-mail: veverkova@solidteam.cz; tel.: 585 243 683, 588 883 700, 776 733 776                                 

 

 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi