Služby sipka Školení sipka školení RT E4A

školení RT E4A

 

Přípravné  školení  ke zkouškám revizních techniků E4A – spotřebiče, el. ruční nářadí

 

 Pro koho je školení určeno?

Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří provádí revize elektrických spotřebičů    a ručního nářadí. Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které má platnost na dobu pěti let od data vydání. Má-li pracovník např. kvalifikaci E2A, E1A apod. není třeba dělat nové přezkoušení. Minimální kategorie pro revize spotřebičů a el. ručního nářadí je E4A - přístroje a spotřebiče.

 

Cíl školení:

Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na RT E4A – spotřebiče, ruční nářadí.

 

Termín  přípravného kurzu ke  zkouškám RT:

                          00.00.2021     od 8.00 – 14:00 hod.

 (termín bude aktuálně upřesněn)

 

 

Místo konání kurzu:  

                          Velká učebna – Holická 140/70, Olomouc, 779 00


 

Cena za kurz:     

                         1.900,- Kč bez 21% DPH ( 2.299,- Kč s DPH)


Platbu za školení provádějte předem na náš účet č. ČSOB 190955157/0300 pod variabilním symbolem: 000000 (bude aktuálně upřesněno),

hotově, kartou na místě v den školení nebo fakturou na základě písemné objednávky.

V ceně kurzu je občerstvení i námi vydávaná publikace k přípravě a publikace ELEKTRO V PRAXI 5.díl– Spotřebiče.

Lze u nás zakoupit i další doporučenou literaturu.

 

Doklady potřebné v den školení:  

 

A.     Originály dokladů:
1. osobní doklad totožnosti (občanský průkaz)
2. platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
3. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve   výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok
4. stávající osvědčení RT 
B.
    Vlastní cvičné revizní zprávy ke konzultaci

 

Zkoušky  revizních  techniků  E4/A

Na kurzu budeme společně vyplňovat žádost o vydání osvědčení, kterou pošleme elektronicky Technické inspekci České republiky v den školení. Účastníci našich kurzů mají možnost skládat zkoušku v Olomouci na pobočce TIČR. Bude mít část písemnou a ústní. Písemná část má dva testy (15 minut na vyhodnocení každého) : A – právní předpisy , B - ochrana před úrazem. Zkoušky se budou konat na pobočce TI ČR v Olomouci. Předpokládaný termín zkoušek je 00.00.2021(termín bude aktuálně upřesněn)

 

Ke zkoušce u TIČR musíte doložit tyto doklady:

 

1. osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

2. platný doklad  o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. – nutná předepsaná výše praxe dle vzdělání)

3. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok

4. stávající osvědčení revizního technika

Cena za zkoušku E4/A dle sazebníku TI ČR

-----------------------------------------------------------------------------------------------%

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

 

Přípravné školení ke zkouškám revizních techniků E4A v termínu 00.00. 2021 (termín bude aktuálně upřesněn)

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………..…………………...

Adresa, PSČ:………………………………………………………………………………………………

E-mail a telefon:………………………………………………………………………………………..…..

Datum ukončení platnosti stávajícího osvědčení: ………………………………………

Způsob úhrady školení:………….……………………………………………………………………………….

Fakturační údaje: (název, adresa, PSČ)

…………………………………………………………………………………………………...

IČ: ………………………………………  DIČ: ………………………………

Datum: ……………………………..…..                                                   

Podpis:……………………………………….

Kontakt: Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na adresu: Solid Team s.r.o., Holická 140/70, Olomouc, 779 00 nebo na e-mail: veverkova@solidteam.cz; tel.: 585 243 683, 588 883 700, 776 733 776                                 

 

 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi