Služby sipka Školení sipka školení RT E4A

školení RT E4A

Přípravné  školení  ke zkouškám nových i stávajících revizních techniků E4A – spotřebiče, el. ruční nářadí  

Důvod pro školení RT:Provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí mohou provádět podle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce pouze revizní technici s odbornou způsobilostí dle § 9 vyhl. 50/1978Sb.  a osvědčením vydaným TI ČR. Pokud fyzická nebo právnická osoba provádí revize dodavatelským způsobem, musí být také držitelem oprávnění vydané TI ČR. Účinnost změn je platná od 1. července 2007. 

Pro koho je školení určeno?
Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby , kteří provádí revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí.Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání Má-li pracovník např. kvalifikaci E2A, E1A apod. není třeba dělat nové přezkoušení. 


Cíl školení
:
Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám RT E4A – spotřebiče, ruční nářadí.  

Jak se na zkoušky RT připravit?
Na zkoušky před komisí TI ČR se lze připravit na jednodenním školení určeném přímo pro přípravu RT ke zkouškám. První část je zaměřena z části na teoretickou přípravu (ČSN 33 1600, nová ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3 apod.). Součástí školení jsou také praktické ukázky měření a použití zkušebních metod.To vše s využitím měřící techniky uzpůsobené přímo pro spotřebiče a ruční nářadí ( Revex plus, Revex plus USB, Revex profi II atd.). Na testovacím panelu účastníci vidí jak probíhá měření v praxi, simulují se poruchové stavy apod. Druhá část školení je zaměřena na přípravu ke zkoušce. Velkou váhu přikládáme rozborům testových otázek, obecným právním předpisům a legislativě, které musí elektrotechnici znát. Dalším důležitým bodem školení jsou konzultace cvičných revizních zpráv, nákresy používaných měřících metod atd. Součástí školení je také vyplnění žádosti ke zkoušce a dále příprava podkladů, které je nezbytné ke zkoušce doložit. 

Termín  přípravného kurzu ke  zkouškám RT:  

 31. října 2018 od 8:00 do 15:00 hod.


Další termíny vyhlašujeme dle přihlášených zájemců


(kontaktujte nás prosím mailem, že máte zájem o školení po dosažení cca 15 zájemců vyhlašujeme termín a obešleme vás)

 

Místo konání kurzu: 
Velká učebna – Solid Team s.r.o., Holická 140/7, Olomouc, 779 00

Cena za kurz:      1.900,- Kč bez 21% DPH .
V ceně školení je publikace ELEKTRO V PRAXI 5.díl – Spotřebiče a příručka ke zkouškám RT – otázky. 
Platbu za školení provádějte převodem na náš účet č. ČSOB 190955157/0300 pod variabilním symbolem: 311018, hotově na místě nebo fakturou na základě písemné objednávky. 
 

Zkoušky  revizních  techniků  E4/A
Zkouška se skládá u Technické inspekce České republika, pobočka Ostrava. Budete mít část písemnou a ústní. Písemná část má dva testy (15 minut na vyhodnocení každého) : A – právní předpisy , B - ochrana před úrazem. Zkoušky se budou konat na pobočce TI ČR v Olomouci či Ostravě


K vlastní zkoušce nového uchazeče musí být předloženy tyto doklady:
a) osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
b) doklad o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka atd.
c) platný doklad  o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
d)  doklad o předepsané minimální praxi (dle stupně vzdělání a druhu požadovaného osvědčení v rozsahu vyhl. č. 50/1978 Sb.)
e) doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + práce ve výškách) – doklad  nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok¨
f)  vypracované cvičné revize na každý druh zařízení pro které je osvědčení požadováno  (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B) - až po školení přímo ke zkoušce 

Cena za zkoušku E4/A dle sazebníku TI ČR
:
3.400,- Kč + 200,- Kč za vydání osvědčení  
prodloužení platnosti  E4A 1600 + 200 Kč.Termín konání zkoušek
:  

bude upřesněn, místo v Olomouci na pobočce TIČR


zpravidla 2- 3 týdny po školení. 


 
   ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

Přípravné školení ke zkouškám revizních techniků E4A ve dne 31. října  2018


Jméno a příjmení:……………………………………..…………………………

Adresa, PSČ:..…………………………………………………………………..

Firma:…………………………………………………………………..…………

E-mail a telefon:……………………………………………………..…………

Způsob platby školení:….…………………………………………..…………

Den platby a číslo účtu plátce:……………………………………..…………

Platnost stávajícího osvědčení do dne:...................................................

Poznámka:…………………………………………………………..…………

Ubytování:   ANO  -  NE  

Datum: ……………………..Podpis:………………………………………


Kontakt:
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Solid Team s.r.o., Holická 140/70, Olomouc, 779 00, Tel: 585 243 683, 588 883 700
e-mail: komzakova@solidteam.cz.
                                  

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi