Služby sipka Školení sipka Školení stávajících RT E2A, E1A,.....

Školení stávajících RT E2A, E1A,.....

Přípravné  školení  ke zkouškám stávajících revizních techniků E2A,  … 

Pro koho je kurz určen?
Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání, k provádění revizí el. zařízení do 1000 V a hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů apod.  

Jak se na zkoušky RT připravit?
Na zkoušky před komisí TIČR se lze připravit prostřednictvím dvoudenního opakovacího kurzu zaměřeného na přípravu revizních techniků ke zkouškám. 

Cíl kurzu:
Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na RT E2A – revize el. zařízení s napětím do 1000V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchů. 

Náplň kurzu:
 1. Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv
 2. Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky
 3. Informace o zkouškách, požadavky TIČR
 4. Měřící přístroje používané při revizích – praktické předvedení, simulace poruchových stavů na zkušebním panelu, požadavky na kalibraci
 5. Rozbory testových otázek, odborné diskuse
 6. Konzultace a výměna zkušeností revizních techniků

 Termín  přípravného kurzu ke  zkouškám RT: 

ve dnech 25. a 26. května 2020 vždy od 8:00 - 14:30 hod.

Další termíny vyhlášeny dle přihlášených zájemců 

(kontaktujte nás prosím mailem, že máte zájem o školení po dosažení cca 15 zájemců vyhlašujeme termín a obešleme vás)

Místo konání kurzu: 
Velká učebna, Holická 140/70, Olomouc, 779 00. 

Cena za kurz:        
3.200,- Kč bez 21% DPH
( 3.872,- Kč s DPH) 
Platbu provádějte před školením převodem na náš účet č. ČSOB 190955157/0300 pod var.s.: 250520.
Nebo hotově v den školení, fakturou na základě písemné objednávky.V ceně kurzu je i námi vydávaná publikace k přípravě.
Lze zakoupit i další doporučenou literaturu přímo u nás. 

Doklady potřebné v prvním dnu kurzu u stávajících RT:

A.    
Originály dokladů:
1. osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
2. platný doklad  o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
3. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok
4. původně vydané osvědčení RT 

B.    Vlastní cvičné revizní zprávy ke konzultaci – hned na první den kurzu

zn: Normy nejsou v ceně kurzu. Každý účastník používá své vlastní. Na uvedených www stránkách si lze objednat licenci pro náhled nebo tisk norem pro vlastní potřebu: www.unmz.cz  

Zkoušky  revizních  techniků  E2/A:

 1. Zkouška na E2A se bude skládat z písemné a ústní části.
  Písemná část má pět testů o 15 otázkách ( 15 minut na vypracování každého, maximum chyb v jednom testu: 3)  
  1. Termín zkoušky 18. června 2020 na pobočce TI ČR v Olomouci 

   Cena za zkoušku:  
   dle sazebníku TIČR 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------% 
 •   ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

  Přípravné školení ke zkouškám stávajících revizních techniků E2A,(E1A),…

  v termínu: 25. a 26. května 2020

  Požadovaný rozsah osvědčení k revizím: prosím upřesněte 
  Ø      
  el. zařízení do 1000 V včetně hromosvodů ( třída A)                   ANO - NE
  Ø     
  nad 1000 V ( vysoké napětí)                                                           ANO - NE
  Ø      
  prostory s nebezpečím výbuchu ( třída B)                                  ANO - NE

  Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………


  Adresa, PSČ:...……………………………………………………………………………..

  E-mail a telefon:………………………………………………………………..………….

  Datum konce platnosti stávajícího osvědčení RT:................................................

  Poznámka:………………………………………………….……………………..………..


  Způsob úhrady školení:………….…………………………………………………....... 

  Fakturační údaje: (název, adresa, PSČ)


  ……………………………………………………………………………………………………..

  IČ: ………………………………………           DIČ: …………………………………………..

  Datum: ……………………………..…..          Podpis:……………………………………….

  Kontakt: Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu: Solid Team s.r.o., Holická 140/70, Olomouc,  779 00 tel.: 585 243 683, 588 883 700, 776 733 776, e-mail: veverkova@solidteam.cz.

   

             

  RSS

  RSS Aktuality RSS Obchod
  ©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi