Aktuality sipka Vzdělávání

7.7.2022

Konec vyhl. 50/78Sb.

Jak je to s elektro kvalifikací od 1.7.2022?

 

Co se stalo s vyhláškou č.50/78Sb. po 30.6.2022?

Zrušena zákonem č.250/2021Sb. k 30.6.2022. a nahrazena nařízením vlády (dále jen NV) č. 194/2022Sb.

 

Platí kvalifikace dle vyhl. č. 50/78Sb?

Ano platí. Platí do doby platnosti původního osvědčení, to znamená 3 roky od vydání osvědčení dle vyhlášky č. 50/78Sb. a platí „převod“ dle nového nařízení vlády č. 194/2022Sb. viz. níže.

Jak je to s „neelektrikáři“ §3 a §4 vyhl. 50/78Sb.?

§3 seznámený dle vyhl. č. 50/78Sb. dnes přechází do školení dle zákoníku práce č.262/2006Sb. v platném znění. Musí být tedy doplněna část ohledně seznámení s obsluhou elektrického zařízení malého a nízkého napětí (zejména nářadí, spotřebičů, elektroinstalace a podobně)

§4 poučený dle vyhl. č. 50/78Sb. dnes poučený §4 dle NV č.194/2022Sb. každý pracovník musí mít zápis obsahující požadavky §4 NV č. 194/2022Sb. a zákona č.250/2021Sb.

 

Jak je to se studenty, kteří ukončili elektro vzdělání a dřív mohli získat §5?

Dříve §5 osoba znalá vyhl. č. 50/78Sb. dnes získá §6 NV č. 194/2022Sb. elektrotechnika s omezením, že po dobu minimálně jednoho roku, musí být pod dohledem osoby která má praxi alespoň 2roky.

 

Převod „elektrikářů“ z vyhl. č. 50/78Sb. na NV č. 194/2022Sb.

§6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost je od 1.7.2022 považován za §6 NV č.194/2022Sb. „elektrotechnik“.

§7 pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti, §8a) pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti dodavatelským způsobem, §8b) pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro řízení provozu jsou považováni nově za pracovníka dle §7 NV 194/2022Sb. „vedoucí elektrotechnik“.

§9 vyhl. č. 50/78Sb. revizní technik je považován za §8 dle NV 194/2022Sb. „revizní technik“

 

Co se mění pro stávající elektrikáře §6-8?

Nic zásadního. Každé tři roky musejí na školení a zkoušku. Musí každý rok na školení, pokud nebudou mít vnitřní předpis vzdělávání, kterým si to stanoví jinak. Což je nově dáno požadavkem odstavce (4) §3 NV č. 194/2022Sb.

 

Jak je to dnes s projektanty dříve kvalifikované dle §10 vyhlášky č. 50/78Sb.?

Dle NV č. 194/2022Sb. vedoucí elektrotechnici jsou ti, co mohou i projektovat. Toto bude vhodné v rámci zkoušky pak vyznačit v protokolu a případně i dokladu o zkoušce. Zkouška musí proběhnout i v rozsahu projektování elektrických zařízení (mimo autorizaci).

 

POZOR na platnost oprávnění:

Oprávnění vydané ITI Praha na dobu neurčitou končí platnost 30.6.2025

Oprávnění vydané TIČR na dobu neurčitou končí platnost 30.6.2027.

Nově vydaná oprávnění od TIČR budou na omezenou dobu 10 let.

2.8.2023

Přípravné školení ke zkouškám stávajících RT E2A

Přípravné školení ke zkouškám stávajících revizních techniků E2A  
 

Termín školení: 4. a 5. října 2023 vždy od 8.00 – 14:00 hod.

Místo konání školení: Velká učebna – Holická 140/70, Olomouc, 779 00

Cena za školení: 6.000,- Kč bez 21% DPH (7.260,- Kč s DPH) 

30.8.2023

Přípravné školení ke zkouškám nových (stávajících) RT E2A

 Přípravné školení ke zkouškám nových (stávajících) RT E2A

Termín  přípravného školení ke  zkouškám RT:

     4., 5. a 6. října 2023   vždy   od 8.00 – 14.00

 Místo konání kurzu: Velká učebna – Holická 140/70, Olomouc, 779 00

Cena za kurz:        8.000,- Kč bez 21% DPH = 9.680,- Kč s DPH

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi