Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 3 vysoké napětí a výbuchy

díl 3 vysoké napětí a výbuchy

díl 3

této publikaci jsou zpracovány výbuchy a vysoké napětí: 

Vysoké napětí:

1. Rozvody vysokého napětí
2.
Elektrické přístroje v rozvodnách vysokého napětí.
3.
 Výkonové transformátory
4. Vedení vysokého napětí 
5.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v HV
6. - 7. Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě
8.
Uzemnění el.stanic
9.
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie 
10.
Kovově kryté rozváděče na střídavý proud 1 – 52 kV
11.
Obsluha a práce na elektrickém zařízení vn
12. Elektrické silové instalace s AC napětím vyšším než 1 kV dle ČSN 33 3201
13. Ochranné a pracovní pomůcky 
14. Provoz, prohlídky a údržba rozvoden a transformač.stanic
15.
Zkušebny elektrických zařízení
16. Soubor otázek ke zkouškám  

Výbuchy:

1. Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
2. Elektrické zařízení pro prostory s hořlavým prachem
3. Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – všeobecné požadavky
4.
Bezpečnost strojních zařízení - vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 
5.
Ochranná opatření proti vzniku statické elektřiny  
6. Výbušné atmosféry - revize a preventivní údržba
7. Požadavky na zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu
8. Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
9. Soubor otázek ke zkouškám

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi