Služby sipka Školení sipka dle z.250/2021Sb. / NV 194/2022Sb.

dle z.250/2021Sb. / NV 194/2022Sb.

Školení  a přezkoušení podle NV č. 194/2022 Sb., dříve vyhláška 50/1978 Sb. provádíme prezenčně na našem pracovišti Solid Team s.r.o., Holická 140/70, Olomouc.

Školení probíhá od 8:00 do cca 14:00 hodin, v průběhu školení jsou přestávky a v 10:30 rozdáváme bagetu, k dispozici  je káva, čaj a nealko nápoje.

Parkování je možné v místě školení. 

Předmětem školení jsou zejména aktuální právní předpisy a technické normy v souvislém podání a okomentované, a to v oblastech:

- zákon 250/20221Sb. 

- NV 194/2022Sb. 

- NV 190/2022Sb. 

- ČSN EN 50 110-1ed.2 - činnost na elektrických zařízeních

- barevné značení vodičů svorek - aplikace

- druhy sítí a jeji ch rozbor včetně připomenutí základních pravidel

- ochrana před úrazem elektrikým proudem v instalacích nízkého napětí

- elektroinstalace nízkého napětí

a dle zájmu a potřeb dále:

- ochrana před bleskem

- elektroinstalace vysokého napětí

- elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu 

V den školení se účastníci zapisují do časového rozvrhu na hodinu, kterou se dostaví ke zkoušce, ta je písemná a ústní.

Na zkoušku je nutno přinést:

- doklad o vzdělání k nahlédnutí (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo profesní kvalifikaci), a to v originále nebo úředně ověřené kopii,

- předchozí osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb.

- délku praxe, která se prokazuje potvrzení zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby.

Platba je možná hotově, kartou v den zkoušky nebo fakturou (na základě písemné objednávky.)

V případě neúčasti na školení nebo zkouškách prosíme o včasné omluvení. 

 

Školení provádíme i na vašem pracovišti, v minimální počtu 15 osob.

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi