Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 1 základní

díl 1 základní

díl 1

 

V této publikaci jsou zpracovány právní předpisy, legislativa a silnoproud:

1.Úvod
2.
Právní předpisy
3.
Technické požadavky na výrobky
4.
Technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí
5.E
lektroenergetika 

6.Základní hlediska na el. zařízení  
7.R
ozdělení a písmenové značení elektrických zařízení 

8.Bezpečnostní předpisy pro práci na el.zařízení 

9.Obsluha a práce na elektrických zařízení 

10.Předpisy pro el.zařízení užívaná laiky 

11.Označení vodičů a svorek el. předmětů 

12.Značení vodičů barvami nebo číslicemi

13.Sdělovače a ovladače

14.Výběr soustav a stavba vedení 

15.Pohyblivé přívody, šňůrová vedení 

16.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

17.Bezpečnost, ochrana před účinky tepla

18.Uzemnění a ochranné vodiče 

19.Dimenzování a jištění 

20.Přípojky a silnoproudé rozvody, koupelny, umývací prostory, bazény, sauny

21.Elektrické instalace budov – podlahové a stropní vytápění 

22.Volba, umístění a připojení el. spotřebičů a přístrojů 

23.Základní charakteristiky el.zařízení 

24.Prozatímní elektrická zařízení

25.Rozvaděče nízkého napětí 

26.Revize elektrických zařízení 

27.Revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů 

28.První pomoc při úrazu el.energií 

29.Kalibrace měřících přístrojů 

31.Soubor otázek – silnoproud
32.
Soubor otázek pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací určené pro řízení činnosti nebo provozu

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi