Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 1 základní

díl 1 základní

díl 1

V této publikaci jsou zpracovány právní předpisy, legislativa a silnoproud:

1.Úvod
2.
Právní předpisy
3.
Technické požadavky na výrobky
4.
Technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí
5.E
lektroenergetika (zákon 458/2000 Sb.+ stanoviska SME,JME)
6.
Základní hlediska na el. zařízení  (ČSN 33 2000-1 ed.2)
7.R
ozdělení a písmenové značení elektrických zařízení  (ČSN 33 0010)
8.
Bezpečnostní předpisy pro práci na el.zařízení (ČSN 34 3100)
9.
Obsluha a práce na elektrických zařízení (ČSN EN 50110-1,2 ed.2)
10.
Předpisy pro el.zařízení užívaná laiky (ČSN 33 1310 ed.2)
11.
Označení vodičů a svorek el. předmětů (ČSN EN 60445)
12.
Značení vodičů barvami nebo číslicemi (ČSN EN 60446, ČSN 33 0165, ČSN 33 0166, ČSN 33 0167)
13.
Sdělovače a ovladače (ČSN EN 60073, ČSN EN 894-1,2, ČSN 33 0172)
14.
Výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 7402, ČSN 33 3301, ČSN IEC 1200-52, ČSN 34 7409)
15.
Pohyblivé přívody, šňůrová vedení (ČSN 34 0350 ed. 2, ...... )
16.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN33 2000-4-41 ed.2,ČSN 33 2000-4-481, ČSN 33 2000-4-47)
17.
Bezpečnost, ochrana před účinky tepla (ČSN 33 2000-4-42 ed.2)
18.
Uzemnění a ochranné vodiče (ČSN 33 2000-5-54 ed.2,3)
19.
Dimenzování a jištění (ČSN 33 2000-4-473, - 5-523, -4-43 ed.2)
20.
Přípojky a silnoproudé rozvody, koupelny, umývací prostory, bazény, sauny (ČSN 33 3320, 33 2130 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2,702,703)
21.
Elektrické instalace budov – podlahové a stropní vytápění (ČSN 33 2000-7-753)
22.
Volba, umístění a připojení el. spotřebičů a přístrojů ( ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-5-53)
23.
Základní charakteristiky el.zařízení (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-7-706, ČSN 33 0600,....)
24.Prozatímní elektrická zařízení (ČSN 34 1090 ed.2,33 2000-7-704 ed.2)
25.
Rozvaděče nízkého napětí (ČSN EN 60439-1,-2,-3,- 4)
26.
Revize elektrických zařízení (zákoník práce, ČSN 33 1500,33 2000-6)
27.
Revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů (ČSN 33 1600 ed.2)
28.
První pomoc při úrazu el.energií (ČES 00.02.94,ČSN IEC 479-1, nařízení vlády č. 494/2001 Sb.)
29.
Kalibrace měřících přístrojů (zákon 505/90, zákon 119 /2000 Sb.)
31.Soubor otázek – silnoproud
32.
Soubor otázek pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací určené pro řízení činnosti nebo provozu

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi