Služby sipka Školení sipka dle vyhl. 100/95Sb. drážní

dle vyhl. 100/95Sb. drážní

Prováníme pravidelné školení elektrotechniků pracujících v resortu dopravy.

- u nás ve školícím středisku

- v případě zájmu a vyššího počtu účastníků u zákazníka (minimálně 15)

Obsah a téma je vždy zaměřeno dle požadavku účastníků, zejména:

a)     elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,

b)     elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,

c)     trakční napájecí a spínací stanice,

d)     trakční vedení,

e)     elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,

f) elektrická zařízení drážních vozidel,

g)     silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,

h)     elektrická zařízení lanových drah,

i)      náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,

j)      zkušebny elektrických zařízení drah,

k) zabezpečovací  zařízení,  jehož  elektrické  obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy. 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi