Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 5 nářadí a spotřebiče

díl 5 nářadí a spotřebiče

díl 5

V této publikaci jsou zpracovány elektrické nářadí a spotřebiče:

      1. Technické požadavky na výrobky (zákon 22/97 + NV 17 a 18/2003 Sb.)
2. Zákon o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku (zákon 59/1998 Sb. v platném  znění)
3.
Zákon o metrologii (zákon 505/1990 v platném znění, vyhl. 262, 263, 264/2000 Sb.)
4. Zákoník práce a zákon o dalších požadavcích na bezpečnost (zákon 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.)
5.
Revize elektrických zařízení a instalací (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)
6.
Úvod k problematice revizí nářadí a spotřebičů
7. Revize a kontroly elektrických spotřebičů (ČSN 33 1600) 
8. Bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních (ČSN 34 3100, ČSN EN 50110) 
9. Princip zapojení pro jednotlivá měření
10.
Požadavky na měřící přístroje (ČSN EN 61557)
11. Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů (ČSN EN 62353)
12.
První pomoc při úrazu el. proudem
13. Možné řešení dokladů o revizích

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi