Služby sipka Plánované akce sipka Konference elektrotechniků

Konference elektrotechniků


54. Konference elektrotechniků konaná dne 10. dubna 2017

Konference elektrotechniků v Olomouci je určena pro revizní techniky, projektanty, podnikatele a pracovníky v oboru elektro.

NH Hotels Olomouc Congress
Legionářská 21, Olomouc

GPS: 49°36'5.173"N, 17°14'50.488"E


http://www.mapy.cz/#q=NH%2Bhotel%2BLegion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%2B21%2C%2BOlomouc&x=17.249702&y=49.601094&z=15&d=firm_2512711_0_1&c=23-14-30-28-29-27&t=s

PŘEDNÁŠKY:

Pracovní úrazovost – „moudrý elektrikář se poučí z chyb druhých“
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava, člen TNK 22 ÚNMZ

Aktuální změny v předpisech.
Čekáte kontrolu OIP? 
Dodržujete zásady BOZP a pracovních podmínek? 
Odpovědi na dotazy. 
Ing. František Grossmann  –  Ostrava

Nové a připravované normy. 
Změny v revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN EN 61140 ed. 3. 
Ing.Michal Kříž – IN-EL Praha, člen TNK ÚNMZ

Proudové chrániče – jak je známe a neznáme.
Novinky a kombinace s AFDD v elektroinstalacích.
Ing. Petr Létal Ph.D. – Solid Team s.r.o. Olomouc

Požadavky nových norem pro instalaci nevýbušných elektrických zařízení včetně opatření pro ochranu před elektrostatickými účinky proudu.
Ing. Jan Pohludka – FTZÚ, člen TNK ÚNMZ

Praktické zkušenosti soudního znalce z revizní či znalecké činnosti v ochraně.
Ing. Jiří Kutáč, předseda Unie soudních znalců

Požadavky na elektroinstalace v požárních úsecích – požární odolnost.
Ing. Václav Musílek – KOPOS Kolín a.s.

PROGRAM  KONFERENCE:
  8. 00 -   9. 00    prezence, zahájení výstavy

  9. 00 -  14.00    přednášky

 14.00 -  15.00    diskuse, ukončení výstavy

  

Konference se koná v NH Hotels Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc (za fotbalovým stadionem SK Sigma Olomouc) 

Organizační pokyny:

Den konání:   10. dubna 2017 v Olomouci

Vložné uhrazené před konáním akce činí:

Cena bez DPH 21%........................................776,86 Kč
Z toho DPH 21%............................................163,14 Kč
Cena s DPH 21%...........................................940,00 Kč

 

Úhrada semináře: převodem na účet Solid Teamu  
ČSOB č. 190955157/0300, variabilní s. 100417,            
k.s. 0308, poznámka k platbě: jméno(a) účastníka(ů).

Vložné hrazené v hotovosti v den konání akce činí 990,- Kč včetně 21%  DPH.

Úhradu neprovádějte prosím složenkami České pošty!

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale zašleme Vám sborník přednášek.

Doklad o zaplacení (výpis z účtu) prosím vezměte s sebou ke kontrole u prezence, děkujeme. Bez něj Vám nebudeme moci vydat daňový doklad.

Termín uzávěrky přihlášek a plateb:
  do 28. března 2017 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA                                 
54. KONFERENCI ELEKTROTECHNIKŮ
dne 10. dubna 2017 v Olomouci

 

----------------------------------------------------------

Jména přihlášených účastníků, adresa, telefon, e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Obchodní název organizace nebo OSVČ:

 

Adresa:

IČ:

DIČ:

Tel.:                      email:

Potvrzení platby – prosím vyplňte:

1) Potvrzujeme, že dne:…………………....………….

jsme uhradili částku (940,- Kč/os)………….…….….

Z našeho účtu, číslo:……………………….…./…..….

Ve prospěch účtu číslo: 190955157/0300, v.s. 100417, k.s. 0308, za …………………….( počet) účastníka(ů)

2 ) Platba bude provedena v hotovosti na místě v částce  990,- Kč včetně DPH:         ANO        NE

Upřesněte prosím způsob úhrady a zašlete nám tuto přihlášku.

 

 

 

    ………………………………………………

Razítko a podpis vysílající organizace (OSVČ)

 


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi