Služby sipka Plánované akce sipka Konference elektrotechniků

Konference elektrotechniků


58. Konference elektrotechniků se bude konat dne 8. dubna 2019
 

program bude upřesněn.


57. Konference elektrotechniků 
 

Konference elektrotechniků v Olomouci je určena pro revizní techniky, projektanty, podnikatele a pracovníky v oboru elektro.

NH Hotels Olomouc Congress
Legionářská 21, Olomouc

GPS: 49°36'5.173"N, 17°14'50.488"E


http://www.mapy.cz/#q=NH%2Bhotel%2BLegion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%2B21%2C%2BOlomouc&x=17.249702&y=49.601094&z=15&d=firm_2512711_0_1&c=23-14-30-28-29-27&t=s

PROGRAM  KONFERENCE:

Aktuální informace z oblasti inspekce práce.
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava,člen TNK

 Změny právních předpisů a zodpovězení zajímavých dotazů.
Ing. František Grossmann    Ostrava

Dopad nové ČSN 33 2000-4-41 ed.3 na ČSN 33 2130 a na části 7 souboru ČSN 33 2000.Nová ČSN pro elektrická zařízení na staveništích a demolicích.
Ing. Karel Dvořáček - Praha, předseda TNK

Nebezpečné a obtěžující účinky statické elektřiny, jak vzniká, co s ní a jak se provádí revize.
Ing. Zdeněk Svoboda – Ostrava

Požadavky na výběr a koordinaci pojistek, jističů, proudových chráničů a obloukových ochran. 
Ing. František Štěpán – Eaton Elektrotechnika s.r.o. 

Jak správně uvést na trh malé rozvaděče nebo úplné kryty. 
Štěpán Tyc – Hager Electro s.r.o.


Novinky v měřicí technice s prezentací vystavovatelů.

 

 

  8. 00 -   9. 00    prezence, zahájení výstavy

  9. 00 -  14.00    přednášky

 14.00 -  15.00    diskuse, ukončení výstavy

  

Konference se koná v NH Hotels Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc (za fotbalovým stadionem SK Sigma Olomouc) 

Organizační pokyny:

Den konání:   22. října 2018 v Olomouci

Vložné uhrazené před konáním akce činí:

Cena bez DPH 21%........................................826,40 Kč
Z toho DPH 21%............................................173,60 Kč
Cena s DPH 21%.........................................1.000,00 Kč

 

Úhrada semináře: převodem na účet Solid Teamu  
ČSOB č. 190955157/0300, variabilní s. 221018,            
k.s. 0308, poznámka k platbě: jméno(a) účastníka(ů).

Vložné hrazené v hotovosti v den konání akce činí 1.050,- Kč včetně 21%  DPH.

Úhradu neprovádějte prosím složenkami České pošty!

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale zašleme Vám sborník přednášek.

Doklad o zaplacení (výpis z účtu) prosím vezměte s sebou ke kontrole u prezence, děkujeme. Bez něj Vám nebudeme moci vydat daňový doklad.

Termín uzávěrky přihlášek a plateb:
15. října 2018 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA                                 
57. KONFERENCI ELEKTROTECHNIKŮ
dne 22. října 2018 v Olomouci

 

----------------------------------------------------------

Jména přihlášených účastníků, adresa, telefon, e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Obchodní název organizace nebo OSVČ:

 

Adresa:

IČ:

DIČ:

Tel.:                      email:

Potvrzení platby – prosím vyplňte:

1) Potvrzujeme, že dne:…………………....………….

jsme uhradili částku (1.000,- Kč/os)………….…….….

Z našeho účtu, číslo:……………………….…./…..….

Ve prospěch účtu číslo: 190955157/0300, v.s. 090418, k.s. 0308, za …………………….( počet) účastníka(ů)

2 ) Platba bude provedena v hotovosti na místě v částce  1.050,- Kč včetně DPH:         ANO        NE

Upřesněte prosím způsob úhrady a zašlete nám tuto přihlášku.

 

 

 

    ………………………………………………

Razítko a podpis vysílající organizace (OSVČ)

 


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi