Služby sipka Plánované akce sipka Konference elektrotechniků

Konference elektrotechniků


56. Konference elektrotechniků konaná dne 9. dubna 2018

Konference elektrotechniků v Olomouci je určena pro revizní techniky, projektanty, podnikatele a pracovníky v oboru elektro.

NH Hotels Olomouc Congress
Legionářská 21, Olomouc

GPS: 49°36'5.173"N, 17°14'50.488"E


http://www.mapy.cz/#q=NH%2Bhotel%2BLegion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%2B21%2C%2BOlomouc&x=17.249702&y=49.601094&z=15&d=firm_2512711_0_1&c=23-14-30-28-29-27&t=s

PROGRAM  KONFERENCE:

Poznatky z kontrolní činnosti
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava,
člen TNK 22 ÚNMZ

Aktuální změny v předpisech.
Ing. František Grossmann    Ostrava

Strašák GDPR“ obchází Evropu a děsí OSVČ. Jak by se s tím měli vyrovnat podnikatelé v oboru elektro.
Tomáš Neugebauer, expert BOZP a PO

Ochrana před úrazem el. proudem podle nové     
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 – změny proti předchozímu vydání.
Ing. Michal Kříž – IN-EL Praha,
člen TNK 22 ÚNMZ

Aktuální přehled dokumentů, které musíte mít, 
pro uvedení zařízení na trh = do provozu.
Ing. Jan Hlavatý – EEProjekt.cz

Novelizace připojovacích podmínek 
ČEZ Distribuce, a,s,  od 1. 2. 2018.
Ing. René Čumpelík – ČEZ Distribuce, a.s. 

Změny v připojovacích podmínkách u E.ON Distribuce, a.s. v roce 2018.
Ing. Petr Létal Ph.D. – Solid Team s.r.o. Olomouc

 

  8. 00 -   9. 00    prezence, zahájení výstavy

  9. 00 -  14.00    přednášky

 14.00 -  15.00    diskuse, ukončení výstavy

  

Konference se koná v NH Hotels Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc (za fotbalovým stadionem SK Sigma Olomouc) 

Organizační pokyny:

Den konání:   9. dubna 2018 v Olomouci

Vložné uhrazené před konáním akce činí:

Cena bez DPH 21%........................................826,40 Kč
Z toho DPH 21%............................................173,60 Kč
Cena s DPH 21%.........................................1.000,00 Kč

 

Úhrada semináře: převodem na účet Solid Teamu  
ČSOB č. 190955157/0300, variabilní s. 090418,            
k.s. 0308, poznámka k platbě: jméno(a) účastníka(ů).

Vložné hrazené v hotovosti v den konání akce činí 1.050,- Kč včetně 21%  DPH.

Úhradu neprovádějte prosím složenkami České pošty!

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale zašleme Vám sborník přednášek.

Doklad o zaplacení (výpis z účtu) prosím vezměte s sebou ke kontrole u prezence, děkujeme. Bez něj Vám nebudeme moci vydat daňový doklad.

Termín uzávěrky přihlášek a plateb:
  .................... 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA                                 
56. KONFERENCI ELEKTROTECHNIKŮ
dne 9. dubna 2018 v Olomouci

 

----------------------------------------------------------

Jména přihlášených účastníků, adresa, telefon, e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Obchodní název organizace nebo OSVČ:

 

Adresa:

IČ:

DIČ:

Tel.:                      email:

Potvrzení platby – prosím vyplňte:

1) Potvrzujeme, že dne:…………………....………….

jsme uhradili částku (1.000,- Kč/os)………….…….….

Z našeho účtu, číslo:……………………….…./…..….

Ve prospěch účtu číslo: 190955157/0300, v.s. 090418, k.s. 0308, za …………………….( počet) účastníka(ů)

2 ) Platba bude provedena v hotovosti na místě v částce  1.050,- Kč včetně DPH:         ANO        NE

Upřesněte prosím způsob úhrady a zašlete nám tuto přihlášku.

 

 

 

    ………………………………………………

Razítko a podpis vysílající organizace (OSVČ)

 


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi