Služby sipka Plánované akce sipka Konference elektrotechniků

Konference elektrotechniků


59. Konference elektrotechniků se bude konat dne 21. října 2019
  

Konference elektrotechniků v Olomouci je určena pro revizní techniky, projektanty, podnikatele a pracovníky v oboru elektro.

NH Hotels Olomouc Congress
Legionářská 21, Olomouc

GPS: 49°36'5.173"N, 17°14'50.488"E


http://www.mapy.cz/#q=NH%2Bhotel%2BLegion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%2B21%2C%2BOlomouc&x=17.249702&y=49.601094&z=15&d=firm_2512711_0_1&c=23-14-30-28-29-27&t=s

 

 

 PROGRAM  59. KONFERENCE  konané dne 21. října 2019:

 

PŘEDNÁŠKY:

 

Ø  Zahájení a aktuální informace.
Ing. Petr Létal, Ph.D., Ing. František Grossmann

Ø  Aktuální informace z inspekcí – m.j. návrhy nových předpisů VTZ včetně elektro kvalifikace, předložené ke schválení Poslanecké sněmovně.
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava,člen TNK 22 ÚNMZ

Ø Nové normy části 7 ČSN 33 2000 připravované a vydané v roce 2019 a jejich dopad do praxe, vznikající rizika: 
- ČSN 33 2000-7-722 ed.3 - napájení el. vozidel
 - ČSN 33 2000-7-711 ed.2 - výstavy, přehlídky a stánky
 - ČSN 33 2000-7-721 ed.2 – el. instalace v karavanech a obytných přívěsech
-   Info k připravované TNI 33 2000-6 – „..revize..“
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 ÚNMZ

Ø  Hranice dozoru mezi orgány SBS a SUIP. Zkušenosti s revizemi elektrických zařízení v hornictví.
Ing. Dušan Havel, MBA  zástupce SBS Praha

Ø  Kontrola bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle evropské a české legislativy 
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. – Pilz Czech s.r.o.

Ø  Jak hasit el. zařízení pod napětím – bez napětí 
Kpt. Ing. Radek Volný –
SOŠ PO a VOŠPO

Ø  Hasící a ochlazovací zařízení jako podpůrné prostředky pro zajištění požární bezpečnosti např. rozváděčů, prostorů určených pro evakuaci osob apod.
Ing. Josef Cincula – ASES GROUP, SE Praha

Ø  Novinky v měřicí technice s prezentací vystavovatelů.

 

  8. 00 -   9. 00    prezence, zahájení výstavy

  9. 00 -  14.30    přednášky

 14.30 -  15.00    diskuse, ukončení výstavy

  

Konference se koná v NH Hotels Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc (za fotbalovým stadionem SK Sigma Olomouc) 

Organizační pokyny:

Den konání:   21. října 2019 v Olomouci

Vložné uhrazené před konáním akce činí:

Cena bez DPH 21%........................................826,40 Kč
Z toho DPH 21%............................................173,60 Kč
Cena s DPH 21%.........................................1.000,00 Kč

 

Úhrada semináře: převodem na účet Solid Teamu  
ČSOB č. 190955157/0300, variabilní s. 211019,            
k.s. 0308, poznámka k platbě: jméno(a) účastníka(ů).

Vložné hrazené v hotovosti v den konání akce činí 1.050,- Kč včetně 21%  DPH.

Úhradu neprovádějte prosím složenkami České pošty!

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale zašleme Vám sborník přednášek.

Doklad o zaplacení (výpis z účtu) prosím vezměte s sebou ke kontrole u prezence, děkujeme. Bez něj Vám nebudeme moci vydat daňový doklad.

Termín uzávěrky přihlášek a plateb:
11. října 2019 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA                                 
59. KONFERENCI ELEKTROTECHNIKŮ
dne 21. října 2019 v Olomouci

 

----------------------------------------------------------

Jména přihlášených účastníků, adresa, telefon, e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Obchodní název organizace nebo OSVČ:

 

Adresa:

IČ:

DIČ:

Tel.:                      email:

Potvrzení platby – prosím vyplňte:

1) Potvrzujeme, že dne:…………………....………….

jsme uhradili částku (1.000,- Kč/os)………….…….….

Z našeho účtu, číslo:……………………….…./…..….

Ve prospěch účtu číslo: 190955157/0300, v.s. 211019, k.s. 0308, za …………………….( počet) účastníka(ů)

2 ) Platba bude provedena v hotovosti na místě v částce  1.050,- Kč včetně DPH:         ANO        NE

Upřesněte prosím způsob úhrady a zašlete nám tuto přihlášku.

 

 

 

    ………………………………………………

Razítko a podpis vysílající organizace (OSVČ)

 


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi