Služby sipka Plánované akce sipka Konference elektrotechniků

Konference elektrotechniků


59. Konference elektrotechniků se konala dne 21. října 2019
  

 PROGRAM  59. KONFERENCE  konané dne 21. října 2019:

PŘEDNÁŠKY:

Ø  Zahájení a aktuální informace.
Ing. Petr Létal, Ph.D., Ing. František Grossmann

Ø  Aktuální informace z inspekcí – m.j. návrhy nových předpisů VTZ včetně elektro kvalifikace, předložené ke schválení Poslanecké sněmovně.
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava,člen TNK 22 ÚNMZ

Ø Nové normy části 7 ČSN 33 2000 připravované a vydané v roce 2019 a jejich dopad do praxe, vznikající rizika: 
- ČSN 33 2000-7-722 ed.3 - napájení el. vozidel
 - ČSN 33 2000-7-711 ed.2 - výstavy, přehlídky a stánky
 - ČSN 33 2000-7-721 ed.2 – el. instalace v karavanech a obytných přívěsech
-   Info k připravované TNI 33 2000-6 – „..revize..“
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 ÚNMZ

Ø  Hranice dozoru mezi orgány SBS a SUIP. Zkušenosti s revizemi elektrických zařízení v hornictví.
Ing. Dušan Havel, MBA  zástupce SBS Praha

Ø  Kontrola bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle evropské a české legislativy 
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. – Pilz Czech s.r.o.

Ø  Jak hasit el. zařízení pod napětím – bez napětí 
Kpt. Ing. Radek Volný –
SOŠ PO a VOŠPO

Ø  Hasící a ochlazovací zařízení jako podpůrné prostředky pro zajištění požární bezpečnosti např. rozváděčů, prostorů určených pro evakuaci osob apod.
Ing. Josef Cincula – ASES GROUP, SE Praha

Ø  Novinky v měřicí technice s prezentací vystavovatelů. 


RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi