Služby sipka Zápůjčky sipka Zápůjčky měřících přístrojů

Zápůjčky měřících přístrojů

Pro naše zákazníky je připravena služba v podobě zápůjčky měřících přístrojů. Objednávku lze provést i telefonicky, s časovým předstihem. Přístroj Vám pak bude na požadovaný termín rezervován. Úhrada se provádí při zápůjčce. Po dohodě lze přístroj zapůjčit i na delší dobu, v tomto případě jsou ceny smluvní.     

Zapůjčit je možné tyto měřící přístroje:

·        Pro drobné podnikatele, kteří si chtějí zrevidovat elektrické spotřebiče a elektrické nářadí sami, je připravena možnost zápůjčky měřícího přístroje REVEX Plus. Pro správnou obsluhu měřícího přístroje a správné určení měřící metody je vhodné absolvovat školení k provádění revizí elektrospotřebičů a ručního nářadí u nás.                                                   
      Cena 250.-Kč včetně 21% DPH/den
 

 

·        Pro provádění revizí v sítích 230 V, pro měření přechodových odporů, izolačních odporů,  frekvence a napětí, proudových chráničů, impedance ochranné smyčky je určen měřící přístroj EurotestXE - MI BT3102.

                                                              Cena 350,- Kč včetně 21% DPH/ den

 

·        Pro vyhledávání vedení, poruch na vedení, zkratů a zemních spojení s následným určením místa poruchy je určen měřící přístroj FLUKE 2042.  

                    Cena 350,-Kč včetně 21% DPH /den

  

·        Pro měření intenzity osvětlení poskytujeme zápůjčkou měřícího přístroje luxmetr  C.A 1110.

Cena 300,-Kč včetně 21% DPH /den

 

·        Pro  měření impedance poruchové smyčky, impedance sítě a zkratového proudu s i bez vybavení proudového chrániče. Měří síťové napětí. Přístroj ZEROTESTpro. 

Cena 200,-Kč včetně 21% DPH /den 

 

·        Pro  měření izolačních odporů napětím 500 - 1000 V, přepěťových ochran a stejnosměrného a střídavého napětí je určen přístroj GIGATEStpro. 

Cena 200,-Kč včetně 21% DPH /den 

 

·        Pro  měření přechodových odporů proudem 200mA od 0 až do 200 Ohmů, měří stejnosměrné napětí do 650V a střídavé naspětí 470 V. Přístroj DIGIOHMpro. 

Cena 200,-Kč včetně 21% DPH /den 

  

 

 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi