Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 6 projekce

díl 6 projekce

díl 6

Tato publikace je zaměřena na projekci a konstrukci elektro : 

1. Úvodní informace
2. Podmínky pro odborné provedení projektu
3.
Projektování el. zařízení dle platných právních předpisů a technických norem
4.
Požadavky na rozsah projektové dokumentace ze strany dodavatelů, revizních techniků a orgánů státní správy
5.
 Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
6.
 Značení vodičů a kabelů, kladení vedení, kabelové kanály
7.
Stanovení základních charakteristik – vnější vlivy
8.
Zásady pro návrh osvětlení
9.
Měření osvětlení ve vnitřních prostorech
10.
 Typově a částečně typově zkoušené rozváděče nn
11.
Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů
12.
Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji
13.
Značky používané v elektroinstalačních schematických výkresech
14. Soubor otázek pro projektanty a konstruktéry (§ 10) 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi