Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 4 doprava

díl 4 doprava

díl 4

V této publikaci je zpracována problematika dopravy: 
OBSAH:
1. Úvodní informace
2. Zákon o drahách a doprovodné vyhlášky
3.
Řád určených technických zařízení
4.
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob
5.
Dopravní řád drah
6.
Stavební a technický řád drah
7.
Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení
8.
Trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
9.
Napájecí stanice
10.
Kolejová vozidla
11. Kolejová vozidla tažená
12.
Zabezpečovací zařízení na drahách
13.
Sdělovací zařízení na drahách
14.
Železniční sdělovací zařízení
15. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení
17. Soubor základních testových otázek

 

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi