Služby sipka Elektro v praxi sipka díl 7 speciální, pracovní stroje atd.

díl 7 speciální, pracovní stroje atd.

UT7V této publikaci jsou zpracovány svářečky, stroje, výtahy, zdvihací zařízení, mobilní buňky a další: 

1. Zásady práce s předpisy a normami pro strojní zařízení (Zákoník práce, NV 101/2005 Sb., zákon 22/1997 Sb. v platném znění, ČSN EN 414, apod.)
2.
Elektrická zařízení pracovních strojů (ČSN EN 60204-1 ed.2 ), pracovní stroje vyrobené před rokem 1995 ( ČSN 33 2200)
3.
Elektrická zařízení zdvihacích strojů ( ČSN EN 60204-32 ed.2, ČSN 33 2550)
4.
Zdvihací zařízení vyrobená před rokem 1995 (ČSN 33 2550, ČSN 34 1640)
5.
Svařovací stroje – zařízení pro obloukové svařování (ČSN 05 2010, ČSN EN 60974-1,-11,-12, ČSN 05 2209, ČSN EN 50063,ČSN 05 2205, ČSN 05 2309, ČSN EN 60974-7 ed.2 apod.)
6.
Elektrická zařízení výtahů (ČSN 33 2570, ČSN EN 81-1,-2,-3, ČSN EN 12159,  ČSN 27 4007, ČSN 27 4009, a další)
7. Nařízení vlády, kterým se stanoví tech.požadavky na výtahy (NV 27/2003 Sb. v platném znění)
8. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (NV 378/2001 Sb.)
9. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (NV 176/2008 Sb.)
10.
Zdrojová soustrojí
11. Mobilní nebo transportovatelné buňky
13. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
     

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi