eShop sipka IN - EL spol. s r.o., Praha sipka 117. Proudové chrániče a obloukové o

117. Proudové chrániče a obloukové o

nahled

Výrobce: IN - EL spol. s r.o., Praha
Kategorie: .Publikace a Elektro v praxi 1-8

Cena bez DPH: 360,- Kč
Cena s DPH: 414,- Kč

Popis

Proudové chrániče jsou dnes už běžnou součástí každé novější instalace a nikdo nepochybuje o jejích přínosu ke zvýšení bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. Pro výběr vhodných typů a jejich použití je nutné znát několik základních pravidel, aby byl zaručen bezproblémový provoz a současně nedocházelo k nežádoucím vypínáním.

 

Tato nová příručka navazuje na předchozí třetí vydání s cílem přinést aktualizaci některých informací a je doplněna o ochranu před vznikem požárů pomocí přístrojů pro obloukovou ochranu.

 

V prvních kapitolách jsou popsány vlastnosti jednotlivých typů a provedení proudových chráničů podle požadavků výrobkových norem. Dále jsou definovány požadavky norem pro instalace, aby bylo zřejmé, za jakých podmínek se mají proudové chrániče používat. Na tyto základní informace navazují doporučení pro volbu vhodných typů v jednotlivých aplikacích. Aktualizace se týká hlavně změn v používání typů s citlivostí na různé druhy reziduálních proudů, což se dnes netýká jen složitějších průmyslových aplikací, ale stále více zasahuje i do běžných domovních instalací.

 

Oproti předchozímu vydání byly aktualizovány požadavky norem, doplněny informace ohledně výběru typů A, B, F a použití ve zvláštních případech. V příručce nechybí ani přehled požadavků na měření během uvádění do provozu a při revizích.

 

Na závěr je uveden velmi užitečný popis různých příčin potíží pro případy, kdy instalace s proudovým chráničem nefunguje, jak se očekává. Doporučená řešení by měla dát odpovědi na většinu dotazů z praxe.

 

Samostatnou částí této příručky je ochrana před vznikem požárů pomocí přístrojů pro obloukovou ochranu, které jsou známé pod zkratkou AFDD (angl. Arc Fault Detection Device). Jedná se o přístroj, který zaplňuje mezeru v doposud dostupných ochranných opatřeních s proudovými chrániči. Dnes platné elektrotechnické normy jejich použití doporučují zejména v domovních instalacích a místech s rizikem požáru hořlavých hmot. Protože se jedná o dostupné řešení, které zvyšuje ochranu lidských životů a majetku, je to jen otázka času, kdy se budou používat ve všech případech, pro které byly vyvinuty. Zkušenosti ze zemí, kde se používají už mnoho let, jednoznačně potvrzují jejich výhody.

 

Tato příručka je určena široké elektrotechnické veřejnosti a předpokládáme, že v ní najdou něco užitečného nejen elektrikáři a studenti elektrotechnických oborů, ale také revizní technici a projektanti.

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi