eShop sipka IN - EL spol. s r.o., Praha sipka 121. Příručka pro zkoušky elektrotec

121. Příručka pro zkoušky elektrotec

nahled

Výrobce: IN - EL spol. s r.o., Praha
Kategorie: .Publikace a Elektro v praxi 1-8

Cena bez DPH: 530,- Kč
Cena s DPH: 609,50,- Kč

Popis

Příručka je aktualizována podle norem a právních předpisů platných v době jejího vydání.

 

První část vychází z jednoduchých a představitelných základních vztahů nutných k pochopení elektrických jevů. Na nich jsou totiž založeny nejen samotné funkce elektrických zařízení, ale i působení elektřiny na materiály i živé bytosti včetně lidí, a různých elektrických účinků se využívá i k fungování prostředků ochrany před nebezpečími, která elektřina vyvolává.

 

Na tento základ navazuje druhá část, která je zpracována podle principů uvedených v ČSN EN 50110-1 ed. 4, v níž jsou vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Zásadám práce na elektrických zařízeních a jejich obsluhy je věnována další, třetí část této publikace.

 

Čtvrtá část se zmiňuje o potřebě provádění revizí elektrických zařízení.

 

Pátá část probírá zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi