eShop sipka Solid Team sipka Elektro v praxi 1

Elektro v praxi 1

nahled

Výrobce: Solid Team
Kategorie: .Publikace a Elektro v praxi 1-8

Cena bez DPH: 320,- Kč
Cena s DPH: 368,- Kč

Popis

V této publikaci jsou zpracovány právní předpisy, legislativa a silnoproud:
1)  Právní předpisy
2)  Technické požadavky na výrobky
3)  Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
4)  Elektroenergetika (zákon 458/2000 Sb. + stanoviska ČEZ,EON)
5)  Základní hlediska na el. zařízení  (ČSN 33 2000-1 ed.2)
6)  Rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení  (ČSN 33 0010)
7)  Bezpečnostní předpisy pro práci na el.zařízení (ČSN 34 3100)
8)  Obsluha a práce na elektrických zařízení (ČSN EN 50110-1, 2 ed.2)
9)  Předpisy pro el.zařízení užívaná laiky (ČSN 33 1310 ed.2) 
10) Označení vodičů a svorek el.předmětů (ČSN EN 60445)
11) Značení vodičů barvami nebo číslicemi (ČSN EN 60446, 33 0165, ČSN 33 0166, 33 0167)
13)   Sdělovače a ovladače (ČSN EN 60073, ČSN EN 60447, ČSN EN 894-1,2, ČSN 33 0172)
14)   Výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 7402, ČSN 33 3301, ČSN IEC 1200-52, ČSN 34 7409)
15)   Pohyblivé přívody, šňůrová vedení (ČSN 34 0350, ed.2)
16)   Ochrana  před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-4-481, ČSN 33 2000-4-47)
17)   Bezpečnost, ochrana před účinky tepla (ČSN 33 2000-4-42, 06 1008)
18)   Uzemnění a ochranné vodiče (ČSN 33 2000-5-54 ed.2)   
19)   Dimenzování a jištění (ČSN 33 2000-4-473, - 5-523, -4-43 ed.2)
20)   Přípojky a silnoproudé rozvody, koupelny,umývací prostory, bazény, sauny (ČSN 33 3320, 33 2130 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2, 702, 703)
21)   Elektrické instalace budov – podlahové a stropní vytápění (ČSN 33 2000-7-753)
22)   Volba, umístění a připojení el. spotřebičů a přístrojů ( ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-5-53)
23)   Základní charakteristiky el.zařízení (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, 33 2000-4-482, 33 2000-5-51, 33 2000-7-706, 33 0600)
24)   Prozatímní elektrická zařízení (ČSN 34 1090 ed.2,33 2000-7-704 ed.2)
25)   Rozvaděče nízkého napětí (ČSN EN 60439-1,-2,-3,- 4)
26)   Revize elektrických zařízení (zákoník práce, ČSN 33 1500,33 2000-6)
27)   Revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů (ČSN 33 1600 ed.2)
28)   První pomoc při úrazu el.energií (EP ESČ 00.01.12)
29)   Kalibrace měřících přístrojů (zákon 505/90, zákon 119 /2000 Sb.,....)
31)   Soubor otázek – silnoproud
32)   Soubor otázek pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací určené pro řízení činnosti nebo provozu

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi