eShop sipka Solid Team sipka Elektro v praxi 3

Elektro v praxi 3

nahled

Výrobce: Solid Team
Kategorie: .Publikace a Elektro v praxi 1-8

Cena bez DPH: 150,- Kč
Cena s DPH: 172,50,- Kč

Popis

této publikaci jsou zpracovány výbuchy a vysoké napětí: 

Vysoké napětí:
1) Rozvody vysokého napětí
2) Elektrické přístroje v rozvodnách VN
3) Výkonové transformátory
4) Vedení vysokého napětí
5) Ochrana před úrazem elektrickým proudem v HV
6) Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě
7) Uzemnění el.stanic
8) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie
9) Kovově kryté rozváděče na střídavý proud 1 – 52 kV
10) Obsluha a práce na elektrickém zařízení VN
11) Elektrické silové instalace s AC napětím vyšším než 1 kV dle ČSN 33 3201
12) Ochranné a pracovní pomůcky
13) Provoz, prohlídky a údržba rozvoden a transformačních stanic
14) Zkušebny elektrických zařízení
15) Soubor otázek ke zkouškám VN 

Výbuchy:
1) Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
2) Elektrické zařízení pro prostory s hořlavým prachem
3) Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - všeobecné požadavky
4) Bezpečnost strojních zařízení - vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
5) Ochranná opatření proti vzniku statické elektřiny
6) Výbušné atmosféry - revize a preventivní údržba
7) Požadavky na zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu
8) Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
9) Soubor otázek ke zkouškámRSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi